Våra tjänster

Fastighetsjour

Via vårt varumärke jourbilen.se erbjuder vi en renodlad fastighetsjour, som står redo att ta sig ann allehanda fastighetsrelaterande problem och akuta problem 24 timmar om dygnet.


Trygghets/Störningsjour

trygghetsjouren.nu är hos patentverket ett registrerat varumärke, och via detta erbjuder Jourbilsgruppen Trygghetsvärdar som kan ta sig ann allt från att konsultera dig som Fastighetsägare om hur du skapar en en tryggare bomiljö för dina hyresgäster, trygghetsjouren.nu står även alltid redo att rycka ut då någon hyresgäst stör sina grannar.

Anläggningsskötare Automatiskt Brandlarm (Jourtid)

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Vår tjänst kan hjälpa er att uppnå detta genom att anlita någon av våra utbildade Anläggningsskötare, detta gör även att ni under dagtid kanske har egen personal och under jourtid tar vi ansvaret.

Parkeringsövervakning på Tomtmark

Vi hjälper dig säkerställa att de parkeringsregler som finns i ditt område efterlevs. Detta kan innebära biljettkontroll där parkeringsautomat finns, att obehöriga inte parkerar på plats för rörelsehindrade, att giltiga parkeringstillstånd finns, eller att fordon inte parkerar på innergårdar och övriga platser längre än tillåten tid.