Om Jourbilsgruppen

Om Jourbilsgruppen i Sverige AB

Företaget bildades 1996 med en affärsidé att bistå Fastighetsbolag med kompetent servicepersonal inom fastighetsservice dygnets alla timmar och årets alla dagar. Företaget startade såsom ett ”litet” familjeföretag med mål att behålla den familjära ”känslan” och servicen ut mot våra kunder.

Efter starten 1996 så har företaget växt samt om struktueras i etapper, men alltid behållit det ”familjnära” samarbetet med kunderna och samarbetspartners. Men vi har alltid behållit vår motto ”Vi ser inte problemet, vi ser början på en lösning”.
Idag är vi ett av de marknadsledande företaget inom Fastighetsjour, vi hjälper små till stora fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med att på jourtid åtgärda akuta fel som kan uppstå inom fastighetsbeståndet.

Vi har mångårig kompetens av Vatten/Värme, El, Lås samt andra Fastighetsrelaterade fel.

Vi arbetar även såsom under entreprenör/bakjour åt bevakningsföretag, förvalningsföretag.

Vi har kontor i Eskilstuna och Åkers styckebruk, men har hela Mälardalen och Mellansverige som arbetsområde.