Vår personal står ständigt redo att anta dina utmaningar, vare sig det handlar om att byta en trasig ljuskälla till att bygga om huset. Vår vision är att Du som kund endast skall behöva ringa ett nummer när du står inför ett problem.

Sedan är det vårt arbete att med vår kompetenta personal eller våra samarbetspartners lösa Ditt problem.


FASTIGHETSJOUR

75% av året är Jourtid, vem har kollen då?

Vår fastighetsjour finns till för att ge en ökad trygghet och bekvämlighet åt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

STÖRNINGSJOUR

Att bo tillsammans i flerfamiljshus kan inte alltid vara störningsfritt, det ingår i boendeformen. Men ibland blir det för mycket ljud och störningar. Och många gånger kan det kännas olustigt att som hyresgäst att ringa på själv, då kan våran Störningsjour bistå med den tjänsten.Vi dokumenterar även det hela, ifall du vill driva ärendet vidare.


BRANDLARM

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha minst två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Vår tjänst kan hjälpa er att uppnå detta genom att anlita någon av våra utbildade Anläggningsskötare, detta gör även att ni under dagtid kanske har egen personal och under jourtid tar vi ansvaret.

PARKERINGSÖVERVAKNING

Vi hjälper dig säkerställa att de parkeringsregler som finns i ditt område efterlevs. Detta kan innebära biljettkontroll där parkeringsautomat finns, att obehöriga inte parkerar på plats för rörelsehindrade, att giltiga parkeringstillstånd finns, eller att fordon inte parkerar på innergårdar och övriga platser längre än tillåten tid.