Jourbilsgruppen i Sverige AB blev registrerat november 2011, och har sedan starten arbetat med fastighetsservice samt fastighetsjour..

2012 tog vi även klivet in i vattenreningsteknikens spännande värld, där arbetar vi mestadels mot större badanläggningar. Och har idag ett antal badhus som vi sköter maskineriet i.

I dag 2015 förvaltar vi 5 bostadsrättsföreningar och tillsammans i dem ca 200 lägenheter, vi sköter även driften på ett opererande sjukhus. Vi har Fastighetsjour åt ca 20 fastighetsägare, där bland annat Statens Fastighetsverk med Gripsholms slott ingår i vårt ansvars område.

Under sommaren 2015, expanderade vi med vår Fastighetsjour i Eskilstuna och arbetar idag med flertalet stora och små fastighetsägare i och omkring Eskilstuna.Nedladdningsbart